Både i SV og Sp endrer man nå EØS-strategi foran valget i 2013.

SV og Sp vil reforhandle hele EØS-avtalen

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.