- Vi har funnet at av de som har vært i dødsfare, altså blitt tatt eller forfulgt av dette vannet så man var i ferd med å dø, vil 40 prosent utvikle en posttraumatisk stresslidelse, sier professor Lars Weisæth. Foto: PHILIPPE LOPEZ, afp photo

Risikerer tunge traumer

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.