- Vi har funnet at av de som har vært i dødsfare, altså blitt tatt eller forfulgt av dette vannet så man var i ferd med å dø, vil 40 prosent utvikle en posttraumatisk stresslidelse, sier professor Lars Weisæth. Foto: PHILIPPE LOPEZ, afp photo

Risikerer tunge traumer

Norske kirker er ikke blitt moskeer

Synspunkt

Når Tvedts hovedtese synes å være underbygget av en så omtrentlig omgang med fakta, er det grunn til å stille spørsmål ved konklusjonen hans.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».