- Vi har funnet at av de som har vært i dødsfare, altså blitt tatt eller forfulgt av dette vannet så man var i ferd med å dø, vil 40 prosent utvikle en posttraumatisk stresslidelse, sier professor Lars Weisæth. Foto: PHILIPPE LOPEZ, afp photo

Risikerer tunge traumer

Skolemassakrer møtt med handlingslammelse

LEDERARTIKKEL

«Skam dere!» ropte tenåringen Emma Gonzales fra en talerstol i Florida lørdag. Budskapet var rettet mot alle amerikanske politikere som tar i mot penger fra den mektige våpenlobbyen, NRA.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.

Hva skjer når barnet forteller om seksuelle overgrep?

OVERGREP

Det å ivareta barns sikkerhet og pårørendes rettigheter ved mistanke om overgrep, da særlig i en barnehage, burde være en selvfølge i dagens Norge. Det skjedde ikke i mitt møte med «systemet», skriver en fortvilet mamma.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.