Stadig flere EU-borgere mister jobb og hjem, og Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner forsøker etter beste evne å bistå dem med varme måltider og annen hjelp.

Røde Kors frykter fattigopprør i Europa