Den muslimske syklisten Azizulhasni Awang fra Malaysia har valgt å ignorere ramadan til fordel for OL i London. Ramadan og OL faller i år på samme tid.

Muslim bryter fasten for å delta i OL

– Breivik støtter ikke bruk av vold

22. juli

Massedrapsmannen fra 22. juli sier tre år etter terroren at han ikke støtter bruk av vold eller oppfordrer til voldelige handlinger, ifølge hans forsvarer.

Flyvrakrestene er tuklet med

Malaysia Air

Store vrakrester etter Malaysia Airlines-flyet har blitt kuttet i og ser annerledes ut enn da OSSEs observatører først så dem, sier organisasjonen.