KLAR FOR JUL: Pave Tawadros II, den nye paven i den koptiske kirken, avgir stemme i folkeavstemning om ny grunnlov i Egypt. Den nye paven for Midtøstens største kristne minoritet leder sin første julefeiring som kirkens overhode.

Kopterne feirer jul i urolig Egypt

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.