Den kinesiske regjeringen kontor for religiøse spørsmål har forbudt «Den allmektige Gud»-sekten.

Kina slår ned på dommedagssekt

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.