VENDER TILBAKE: Den islamske teologen Yusuf al-Qaradawi, som er leder for Det Europeiske Fatwarådet, vendte nylig tilbake til Egypt etter 50 år i eksil. Her ble han hyllet som helt av hundretusenvis av egyptere.

Jødehater hylles som helt i Egypt

Svenskene innfører kjønnsnøytral Gud

kirkehåndbok

Kirkemøtet i Svenska kyrkan har vedtatt å innføre en ny kirkehåndbok som tilsvarer den norske messeboken. Flere av tekstene i den nye boken fører til at man innfører et kjønnsnøytralt gudsbegrep.

Ikke gi opp

andakt

Han venter ikke at du skal bli perfekt og så komme til Ham. Du skal få komme som du er.