MØTER BARN: Statssekretær Ingrid Fiskaa (t.h.) møter barn på et aktivitetssenter for barn i regi av den norske organisasjonen Rahma Islamic Relief Fund (RIRF). På bildet er også Baber Qazi fra RIRF.

Islamsk bistand i vekst

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.