Hellas strever med ulovlig innvandring inn over grensene. Amnesty kritiserer nå kraftig politiets behandling av innvandrerne.

Gresk politi livsfarlig for innvandrere