Hellas strever med ulovlig innvandring inn over grensene. Amnesty kritiserer nå kraftig politiets behandling av innvandrerne.

Gresk politi livsfarlig for innvandrere

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.