SVAKHET: I økonomisk pressede tider kommer forakten for svakhet sterkere frem, sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk. Bildet visere tyskere som demonstrerer mot aktiv dødshjelp.

Europa sier ja til aktiv dødshjelp

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.