TV-predikanten Benny Hinn og hans kone Suzanne skilte lag etter 30 års ekteskap i 2010. Nå vil de gifte seg på nytt.

Benny Hinn gifter seg på nytt - med ekskona

Israel og løftene

meninger

Evangeliet skal forkynnes til alle nasjoner og folkeslag, det jødiske folk inkludert. Det begrunner Anne-Maria Saugstad utmerket, ut fra Guds ord (Dagen 26. juni og 13. juli).

Voldselementer i islam

religion

Alt handler for dem kun om økonomi og klassekamp; religion som «folkets opium» skal jo ha en sløvende og ikke aggressiv virkning!

Kims lek

leder

Denne mannen er ikke bare en vandrende vits.

Hender

andakt


Faren kommer med sin sønn til Jesus. Så enkelt. Og det var nok, sønnen blir fri.