TV-predikanten Benny Hinn og hans kone Suzanne skilte lag etter 30 års ekteskap i 2010. Nå vil de gifte seg på nytt.

Benny Hinn gifter seg på nytt - med ekskona

Trofast mot apostlenes lære

i fokus

Debatten om bibelsynet ved MF og ved Misjonshøgskolen tok mye spalteplass tidligere denne høsten. For egen del kjenner jeg behovet for å trekke noen slutninger.

Taler kristne arameeres sak

israel

Etter flere års kamp har Israel anerkjent arameerne som egen minoritet. Jakob Khaloul (2) er den første registrerte arameer i landet.

Kan det komme noe godt fra Afghanistan?

leder

Det har handlet om Talibans terror, store antall døde, korrupsjon, opiumsdyrking, kvinneundertrykkelse og forfølgelse av konvertitter. Tross fjorten års internasjonal tilstedeværelse, er det få tydelige seiere å vise til, skriver Dagen på lederplass.