TV-predikanten Benny Hinn og hans kone Suzanne skilte lag etter 30 års ekteskap i 2010. Nå vil de gifte seg på nytt.

Benny Hinn gifter seg på nytt - med ekskona

Fornyet optimisme 
på Norsjø

LEIR

Avlyste leirer og dårlig rekruttering har preget arbeidet på Norsjø ungdomssenter i Telemark. Fulle hus under helgas leir gir ny optimisme.