TV-predikanten Benny Hinn og hans kone Suzanne skilte lag etter 30 års ekteskap i 2010. Nå vil de gifte seg på nytt.

Benny Hinn gifter seg på nytt - med ekskona

Myten om israelsk okkupasjon

kommentar

Her hjemme i den norske Midtøsten-debatten går begrepet okkupasjon igjen som et mantra. Begrepet brukes uavlatelig i kritikk mot Israel, skriver Dag Øyvind Juliussen.

«Det er tingen for meg»

bibelsyn

Grunnleggarane av Menighetsfakultetet meinte at komande prestar burde få ein lærar som ikkje ville undergrave fundamentet kyrkja er tufta på. Samstundes ville ein ikkje ha eit seminar etter amerikansk modell eller ein bibelskule for predikantar, skriv Joar Haga.

MFs identitetskrise

debatt

MF ble ikke startet for å fremme et læremangfold i kirken, og slett ikke for å undergrave kirkens bekjennelsesgrunnlag, skriver Jon Kvalbein.

Senegal stenger grensen til Guinea

ebola

Senegal stenger igjen grensen til Guinea på grunn av frykt for ebolaepidemien i nabolandene, og de tre ebola-rammede landene blir stadig mer isolert.