Barack Obama leder et land der syv delstater har lovgiving som hindrer ateister i å inneha offentlige stillinger,

Ateister sterkt utsatt for forfølgelse

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.