Barack Obama leder et land der syv delstater har lovgiving som hindrer ateister i å inneha offentlige stillinger,

Ateister sterkt utsatt for forfølgelse