Analytisk tenking kan undergrave troen på en gud, sier ny studie.

Analytisk tenkning kan undergrave troen på en gud

Israel og løftene

meninger

Evangeliet skal forkynnes til alle nasjoner og folkeslag, det jødiske folk inkludert. Det begrunner Anne-Maria Saugstad utmerket, ut fra Guds ord (Dagen 26. juni og 13. juli).

Voldselementer i islam

religion

Alt handler for dem kun om økonomi og klassekamp; religion som «folkets opium» skal jo ha en sløvende og ikke aggressiv virkning!

Hender

andakt


Faren kommer med sin sønn til Jesus. Så enkelt. Og det var nok, sønnen blir fri.