Analytisk tenking kan undergrave troen på en gud, sier ny studie.

Analytisk tenkning kan undergrave troen på en gud