Analytisk tenking kan undergrave troen på en gud, sier ny studie.

Analytisk tenkning kan undergrave troen på en gud

Opptil 300 svensker kriger for IS

syriakrigere

Säpo vet at minst 100 svenske statsborgere kjemper for islamsk stat (IS) i Irak og Syria. Men det svenske sikkerhetspolitiet regner med at det reelle tallet er rundt 250-300.