SITTER DYPT: Rabbi Abraham Cooper hevder at antisemittismen må sitte dypt i det norske samfunnet, når ikke komiteen som tildeler Kongens fortjenstmedalje reagerte på Trond Ali Linstads antisemittiske uttalelser.

- Linstad viser hvor dypt antisemittismen sitter

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.