ÅPNER SEG: Toppsjef i Yahoo Marissa Mayer forteller for første gang offentlig om sitt nære forhold til Gud.

- Det er Gud, familien og så Yahoo

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.