Tallet på hiv-smittede øker kraftig i Russland, og sju av ti hiv-positive er sprøytenarkomane.

Én av hundre russere er hiv-smittet

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.