Vil ha date-kveld i norske familier

Bibelmangfold på multietnisk grunn

200-årsjubileum

På Høybråten bedehus har de allerede gjort en stor innsats for ukens bibeljubileum. I april lagde forsamlingen et multi­etnisk og flerspråklig bibelmaraton.

Når Bibelen ikke lenger regnes som Guds ord

synspunkt

Med den norske kirkes vedtak om vigsel av likekjønnede, og en tidligere pinsepastor som hevder at denne linjen kan klassifiseres som bibeltro og konservativ – er skriftsyn igjen blitt satt på agendaen.

Bibelmangfold på 
bedehuset

200-årsjubileum

På Høybråten bedehus har de allerede gjort en stor innsats for ukens bibeljubileum. I april lagde forsamlingen et multi­etnisk og flerspråklig bibelmaraton.

Samvittighet

andakt

Det finnes en øvelse i kristne sammenhenger som heter dårlig samvittighet.