Vil ha date-kveld i norske familier

Få ble kristne i Sub Church

lang vei

Flere tusen ungdommer har vært 
innom Sub Church i Oslo. Av disse har bare en 
håndfull blitt aktive kristne.

Han er ny leder i Indremisjonen

generalforsamling

Indremisjonsforbundets generalforsamling valgte den mest kirkekritiske kandidaten til formann. Odd Asbjørn Nybø fra Sunnmøre ble valgt med 95 stemmer. Gabriel Pollestad fikk 82 stemmer.

Få ble kristne i Sub Church

lang vei

Flere tusen ungdommer har vært 
innom Sub Church i Oslo. Av disse har bare en 
håndfull blitt aktive kristne.

Ikke roboter

andakt

Gud kunne skapt oss som perfekte roboter. Roboter som Han kunne ha styrt til å gjøre alt han ba om. Men Han gjorde ikke det. Han gav oss en fri vilje.