Vil ha date-kveld i norske familier

Menighetens myndighet og mulighet

Den norske kirke

Er det «game over» og «hands up» for alle oss som er imot ny liturgi og lære? 31 modige representanter på kirkemøtet talte og stemte imot. Har de mange, mange tusen de talte på vegne av ingen mulighet for å vise det samme motet selv?