Vil ha date-kveld i norske familier

Helliggjørelse

andakt

Helliggjørelsen er ganske praktisk og må blant annet få følger for det livet vi lever som kristne i hverdagen.