Valgkampen koster partiene nesten 80 millioner

Josefs medfanger

andakt

Josef ble Guds redskap midt iblant dem.
Dette ble starten på den store oppturen.

Kirken har konfirmert vranglære

kirkemøtet

Mandag 11. april 2016 vedtok kirkesamfunnet med det prangende navnet Den norske kirke vigsel av likekjønnede. Gjennom dette vedtaket har de omdefinert ekteskapet fra å være en institusjon mellom en mann og en kvinne til også å gjelde for enkjønnede par.

Josefs medfanger

andakt

Josef ble Guds redskap midt iblant dem.
Dette ble starten på den store oppturen.