FÅR STØTTE: Torsdag forsvarer lege Eilif Haaland fastlegenes samvittighetsfrihet i Stortinget. Han er leder for Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett, som ble stiftet i fjor. (Foto: Johanna Hundvin Almelid)

Tar samvittigheten til stortingshøring

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.