Respekt for de andre

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.