Anne Sender (født 1. november 1956)[1] er en norsk danser, pedagog og bistandsarbeider.[1] Sender har vært aktiv konkurransedanser og drevet danseskole[1] Hun konverterte til jødedommen i voksen alder[2] og fra 2005 til 2011 var hun forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo.[1] Sender har også arbeidet for Flyktningehjelpen i Sudan og som våpenhvileobservatør i Sri Lanka Monitoring MissionSri Lanka.[1] Hun fikk i 2013 Brobyggerprisen.[3] Hun har ytret kritikk mot Israels behandling av palestinerne, noe som førte til trusler fra Israeltilhengere.[4]

Prisvinneren deler æren

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.