Makt i første akt

Biskoper, hva er kirkens lære?

kirken

Da jeg kom til kirkemøtet som delegat for første gang nå i år, var det med en stor porsjon usikkerhet, men som «ny» og lek delegat hadde jeg forhåpninger om at her var det jo mange lærde teologer som kunne bidra med avklaringer.

Stadig mer korrupsjon i Midtøsten

nyheter

Hver tredje innbygger i Midtøsten og Nord-Afrika, rundt 50 millioner mennesker, måtte betale bestikkelser for å sikre seg helt grunnleggende offentlige tjenester i fjor.