Makt i første akt

Drøfter forbud 
mot omskjæring

FORBUD

Nok en gang drøfter Det danske Folketinget å innføre forbud mot omskjæring. En meningsmåling viser at 74 prosent av det danske folk går inn for forbudet.

Bibelen ble snakkis i Nord

bibelutdeling

Sammen med en rekke lokale menigheter har Ungdom i Oppdrag gjort Bibelen til en snakkis 
i Finnmark.