Kongelig tut og kjør i Trondheim

Kirkehistorie og MFs bibelsyn

mfs bibelsyn

Når Jensen kaller dette bibelsynet å ha støtte fra «marginal gruppe» med henvisning til DELK og deres 3500 medlemmer, så er dette en påfallende og manipulerende beskrivelse av virkeligheten, skrivr Torkild Masvie.