Kongelig tut og kjør i Trondheim

Dahl tatt varmt imot

Folkefest

Tunsberg bispedømme møtte mannsterke opp for å ta imot sin nye biskop. Per Arne Dahl selv ba om unnskyldning.