Kongelig tut og kjør i Trondheim

Slår ring om søndagen

leder

Folket sier klart nei til utvidet søndagshandel. Hele to av tre mener at åpningstidene på søndager bør være som nå eller strammes inn.

Opp-ned

andakt

Har det slått deg hvordan Guds rike er et opp-ned-rike?

Opp-ned

andakt

Har det slått deg hvordan Guds rike er et opp-ned-rike?