Kongelig tut og kjør i Trondheim

Hvem får være offer?

kommentar

Den siste tiden har vi fått høre flere historier om mennesker som har brent seg kraftig i møte med kristne miljøer. Nærmere bestemt i møte med kristent lederskap. Slike historier har vi hørt mange av de senere årene. Og det finnes enda flere som ikke er offentlig kjent.

Norsk terrorstøtte

Kommentar

Norge har ledet den internasjonale giverlandsgruppen for palestinske myndigheter siden opprettelsen i 1993. Opp igjennom årene har bistanden vært formidabel.

Josefs medfanger

andakt

Josef ble Guds redskap midt iblant dem.
Dette ble starten på den store oppturen.