EFFEKTIVT VIRKEMIDDEL: Karl-Johan Kjøde mener KrFU fikk satt fokus på en viktig sak. (Foto: Dagen arkiv)

Karl Johan og Karl-Johan støtter Karl Johan-stunt

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?