Fornebu 20131209. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) taler under Arbeidsgiverforeningen Spekter sin 20-årskonferanse mandag morgen. Sanner: SLIK SKAL REGJERINGEN MODERNISERE NORGE. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Hat og rasisme ønskes bekjempet med ytringsplikt

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)