Dropper å reservere seg

Feie under teppet?

sannhetens ord

Det som ikke sies kan noen ganger representere en mye større løgn enn det som faktisk blir fortalt.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Opp-ned

andakt

Har det slått deg hvordan Guds rike er et opp-ned-rike?