Dropper å reservere seg

Velkommen, flyktninger!

flyktninger

Ordførere over hele 
landet klager over pengemangel og vil bremse 
mottaket av flyktninger. Det gjør ikke KrF-ordfører Astrid Aarhus Byrknes. – Selvsagt kan vi ta imot flere.

70 år siden jubeldagen i 1945

frigjøringsdagen

70 år er gått siden Tyskland kapitulerte og Norge og andre okkuperte land kunne slippe jubelen løs. Det blir markert landet rundt.

Ap foreslår å binde NRK-lisensen etter BBC-modell

politikk

Arbeiderpartiet mener at Norge bør gjøre det samme med NRK som Storbritannia har gjort med BBC, nemlig å binde lisensen til en flerårig avtale i stedet for dagens ordning med årlige budsjettrunder.