Dropper å reservere seg

Oslo domkirke vil fjerne 22. juli-hjerte

nyheter

Kirkelig fellesråd vil ha bort et stort rødt hjerte som ble satt opp ved Oslo domkirke etter terroren 22. juli. Trist, mener kunstneren og den nasjonale støttegruppen.

Prestejakt på Facebook

den norske kirke

Det gode liv på landet og kreative metoder for presterekruttering hjelper ikke alle steder. Den norske kirkes prestemangel avhjelpes heller ikke nødvendigvis når boplikten oppheves ved månedsskiftet.

Vil fjerne 22. juli-hjerte

nyheter

Kirkelig fellesråd vil ha bort et stort rødt hjerte som ble satt opp ved Oslo domkirke etter terroren 22. juli. Trist, mener kunstneren og den nasjonale støttegruppen.

Korset

andakt

Jeg vil fortsatt synge om Jesu kors som det skjønneste i verden.