Dropper å reservere seg

– Ikke lett å snakke om alkohol

to syn

Debatten om alkohol ruller videre i Pinsebevegelsen. Pastor i Filadelfiamenigheten, Andreas Hegertun, sier til Dagen at han mener det må være rom for begge syn i Pinsebevegelsen.

Som du er

andakt

Jesus ønsker inderlig at du skal komme – akkurat som du er. Med dine feil og fall.