PROBABLY GAY: They also had to read out loud an Arabic text about «Justin Bieber being unclean and probably gay». (Screenshot from  TVNorge)

Bishop condemns «Bieber-conversion» on Norwegian TV

Faller 
ned fra himmelen

ekstremsport

Brian Germain og konen 
Laura er begge fallskjerminstruktører, etter 
at de fikk barn er de blitt litt mer forsiktige.

Falleferdig

ekstremsport

– Jeg er mer forsiktig nå enn jeg pleide å være, men sannheten er at jeg ikke har færre skumle øyeblikk. Jeg designer fortsatt fallskjermer og må prøve dem ut, sier Brian Germain.