PROBABLY GAY: They also had to read out loud an Arabic text about «Justin Bieber being unclean and probably gay». (Screenshot from  TVNorge)

Bishop condemns «Bieber-conversion» on Norwegian TV

Lite å gå på overfor Den norske kirke

kommentar

Samtalene om fremtidig organisering av disse forsamlingene, for eksempel om hver av bedehus-organisasjonene faktisk skal ha sine egne trossamfunn, bør for alvor komme i gang.

Vil ha selvstendige forsamlinger

generalforsamling imf

– Man må ikke være avhengige av prester eller kateketer, sier Reidar Røyland og ber indremisjonsfolket etablere selvstendige forsamlinger.

Vil ha selvstendige menigheter

generalforsamling imf

– Man må ikke være avhengige av prester eller kateketer, sier Reidar Røyland og ber indremisjonsfolket etablere selvstendige forsamlinger.

Gir håp til barna i Betlehem

vestbredden

En kristen, palestinsk familie driver fredsarbeid på sin eiendom, men israelske myndigheter nekter dem å bygge noe.

Som du er

andakt

Jesus ønsker inderlig at du skal komme – akkurat som du er. Med dine feil og fall.