PROBABLY GAY: They also had to read out loud an Arabic text about «Justin Bieber being unclean and probably gay». (Screenshot from  TVNorge)

Bishop condemns «Bieber-conversion» on Norwegian TV

Uppdrag granskning smutskastar

livets ord

Den 25. november sänder Uppdrag Granskning ett program som kraftigt attackerar Livets Ord i allmänhet och mig i synnerhet. Anklagelserna gäller att Livets Ords arbete egentligen bara är en lukrativ affärsrörelse och att vinster har försvunnit in i styrelsens och mina fickor. Detta är osant och djupt kränkande.