AVHOLDSKARTET: Jo mørkere farge, jo færre avholdsfolk. Europa og Australia utmerker seg negativ ved at mindre enn 20 prosent av befolkningen sier nei til alkohol. Nord-Afrika, Midtøsten og deler av Asia ligger på den motsatte siden av statistikken med mellom 80 og 100 prosent avholdsfolk. FOTO: WHO

6 av 10 drikker aldri alkohol

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.