- Norge spilte nøkkelrolle i samtalene med Taliban