Åmland blir statssekretær

– Vanskelig å snakke om alkohol

to syn

Debatten om alkohol ruller videre i Pinsebevegelsen. Pastor i Filadelfiamenigheten, Andreas Hegertun, sier til Dagen at han mener det må være rom for begge syn i Pinsebevegelsen.

– Ikke lett å snakke om alkohol

to syn

Debatten om alkohol ruller videre i Pinsebevegelsen. Pastor i Filadelfiamenigheten, Andreas Hegertun, sier til Dagen at han mener det må være rom for begge syn i Pinsebevegelsen.

Vil ha selvstendige menigheter

generalforsamling imf

– Man må ikke være avhengige av prester eller kateketer, sier Reidar Røyland og ber indremisjonsfolket etablere selvstendige forsamlinger.

Som du er

andakt

Jesus ønsker inderlig at du skal komme – akkurat som du er. Med dine feil og fall.