TRYGLER: Kvinnen sier i en samtale Dagen har fått tilsendt at hun frykter at hun vil bli drept. Hun trygler også Utlendingsnemnda (UNE) om å se på saken hennes på nytt.  Foto: Ilustrasjonsfoto: Fotolia

Ble sparket og slått av eks-mannen etter å ha blitt sendt ut av Norge

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)