RASKT: Arbeidet med vigselsliturgi for likekjønnede par går raskt. Men på en skikkelig måte, forsikrer Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet.  Foto: Yayimages

Kirken sliter med å finne bibeltekster

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.