TØFF KAMP: – Vi som er leiarar, står i ein ganske tøff kamp i oppgjeret med det som er vranglære og som splittar kristenfolket og kyrkja. Hallaråker sitt utspel er ikkje akkurat den oppbakkinga som vi trengte akkurat no, seier Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet.  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Kan oppfordra bedehusfolket til å forlata kyrkja

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).