NEI: Det var 68 stemmeberettigede på årsmøtet i Eiken kyrkjelyd. Alle stemte nei.  Foto: Privat

Sokneråd får kritikk for liturgi-nekt

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.