TROR PÅ VEKKELSE: Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband, tror på vekkelse i Norge – men ikke fra Norge.  Foto: Andrea Øien Sæverud

– Forkynnelsen betyr nesten alt for oss

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)