AVIS: Mentor Medier AS eier avisen Vårt Land, hvor redaktør Åshild Mathisen ble sagt opp 23. mars. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Uenighet i Mentor Medier om følgene av mistillit

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.