AVIS: Mentor Medier AS eier avisen Vårt Land, hvor redaktør Åshild Mathisen ble sagt opp 23. mars. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Uenighet i Mentor Medier om følgene av mistillit

Rekordmange turister til Israel

reisefeber

Det israelske turistdepartementet har lagt frem besøkstall for første halvdel av 2018. Tallene viser at over to millioner turister har besøkt Israel hittil i år. Det er ny rekord.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).