AVVENTER: Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land, blir i stillingen inntil videre.  Foto: Åsa Marie Mikkelsen, NTB SCANPIX

Ledere uttrykte bekymring i fire måneder gammelt brev

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)