I PAKISTAN: Fremst til venstre er far David, mor Mumtaz t.h. Bak ser vi døtrene Laressa t.v. og Sehar t.h. Deres bror Steve var ikke til stede da bildet ble tatt.  Foto: Privat

– Vanskelig å forklare seg når tolken er muslim

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.