JØDER: Som kristne har vi et kall til å velsigne alle mennesker. Likevel står vi et gjeldsforhold til det jødiske folk, slik Paulus uttrykker det i Romerbrevet kapittel 15 og vers 27. Jeg oppmuntrer deg til å ta del i prosessen av forsoning og forbrødring som i dag finner sted mellom jøder og kristne, skriver Dag Øyvind Juliussen. 
  Foto: Scandinavian Stockphoto

Kristne og Israel

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.