Bygningen der Adolf Hitler ble født i Østerrike. Foto: Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix

Den østerrikske staten får overta Hitlers fødehjem

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)