FØRST UT: Amalie Kleveland (16) og Cecilie Marie Røinås (16) skal gå på misjonslinje til høsten.  Foto: Kent Andersen

Starter første misjonslinje på videregående

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)