NYE SKOLE: – Her skal den nye skolen ligge, og vi håper at den står ferdig høsten 2017, forteller rektor Leif Kåre Kolnes ved Kristen videregående skole Haugalandet.  Foto: Ove Eikje

Bygger ny skole til 30 millioner

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.