EUROPALEDER: I mange år var Hans Mattsson som første svenske en av mormonbevegelsens høyeste ledere i Europa. På bildet er han sammen med Christina Hanke, også hun tidligere mormoner.  Foto: Sara Andersson

Var anerkjent leder i Mormonkirken – ble kristen

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.