EUROPALEDER: I mange år var Hans Mattsson som første svenske en av mormonbevegelsens høyeste ledere i Europa. På bildet er han sammen med Christina Hanke, også hun tidligere mormoner.  Foto: Sara Andersson

Var anerkjent leder i Mormonkirken – ble kristen

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).