TENKE SELV: Barn må læres opp til at det er positivt å tenke selv, og å bruke sin kritiske sans, sier Gunhild Maria Hugdal.  Foto: Stein Gudvangen

Etterlyser mer romslighet i kristne miljøer

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?