GÅR VIDERE: Tidligere generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, passerer Sandvikskirken i Bergen.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Drømmer om en ny, luthersk frikirke

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.