IKKE OPPTATT AV SEX: Robert Jeffress, pastor i First Baptist Dallas, sier at de evangelikale kristne som han snakker med ikke er opptatt av presidentens sex-liv. – At Trump har en fortid var allerede del av regnestykket da folk gikk til stemmeurnene i november, sier han.
  Foto: Carolyn Kaster

Hvite evangelikale kristne mobiliserer for sex-rammet Trump

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.

En skole for nordmenn

bibelskole

Utdanningsdirektoratet setter en grense på ti prosent utlendinger ved norske bibelskoler. Friskole-Norge protesterer.

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.