MINDRETALL: For Kristine Hauan (23) fra Kristiansand er religion «veldig viktig». Dermed er hun i et mindretall av nordmenn under 40 år.  Foto: Ida Haukeland

Eldre tror sterkere enn yngre

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)