REAGERER: Espen Ottosen, NLM-talsperson.  Foto: Silje Rognsvåg

Reagerer på Halldorfs homo-utspill

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.