BERLIN: Den norske sjømannskirken i Berlin har sett sin siste 17.mai feiring. Foto: Silje Rognsvåg

Nordmenn føler seg mobbet ut av kirke

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.